REGULAMENT TOMBOLA

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

SC KLINGEIS CONSULTING SRL, cu sediul Avrig, str. Gheorghe Lazar, nr.39, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J32/1751/2006 , cod unic de inregistrare RO 19232087, telefon 0726234417.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfasura in cadrul Targului de Nunti al Palatului Brukenthal, editia de primavara , 4-5 martie 2023.

Orice înscriere efectuată după data de  5 martie 2023 ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Participantii la targ se pot inscrie la tombola prin achizitionarea unui tichet in valoare de 20 RON. Dupa achizitionarea tichetului si completarea acestuia, participantul este automat inscris la tombola.  Participantii răspund de corectitudinea datelor completate pe tichetul de participare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, SC Klingeis Consulting SRL garantează participanților la tombolă :

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail office@palatulbrukenthalavrig.ro .

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii la Targul de Nunti se vor putea inscrie la ,iar extragerea celor 3 premii v-a avea loc live in ultima zi de targ (05.03.2023)

Secțiunea 6. Premiul tombolei

Premiul cel Mare – 1 x Cununie in aer liber in cadrul Palatului Brukenthal Avrig

Premiul doi:3 vouchere cadou pentru trei cupluri in valoare de 500 de ron oferite de Natty Delice.

Premiul trei:Videobooth oferit de Nunta Sibiu .

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 5 martie 2023 ora 2023 , și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 8. Regulamentul tombolei

Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Palatul Brukenthal Avrig.

Secțiunea 9. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

SC Klingeis Consulting SRL

REGULAMENT TOMBOLA

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

SC KLINGEIS CONSULTING SRL, cu sediul Avrig, str. Gheorghe Lazar, nr.39, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J32/1751/2006 , cod unic de inregistrare RO 19232087, telefon 0726234417.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfasura in cadrul Targului de Nunti al Palatului Brukenthal, editia de toamna, 5-6 Noiembrie 2022. 

Orice înscriere efectuată după data de 6 noiembrie 2022 ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Participantii la targ se pot inscrie la tombola prin achizitionarea unui tichet in valoare de 20 RON. Dupa achizitionarea tichetului si completarea acestuia, participantul este automat inscris la tombola.  Participantii răspund de corectitudinea datelor completate pe tichetul de participare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, SC Klingeis Consulting SRL garantează participanților la tombolă :

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail office@palatulbrukenthalavrig.ro .

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii la Targul de Nunti se vor putea inscrie la tombola prin achizitionarea si completarea unui tichet in valoare de 20 RON. Ulterior, castigatorul premiului cel mare se va anunta in ultima zi de Targ, 6 Noiembrie 2022, extragerea pentru acesta facandu-se live in cadrului targului. Castigatorii celorlalte premii vor fi anuntati pe Facebook/ Instagram ( Palatul Brukenthal Avrig/ palatulbrukenthal) si vor fi extrasi prin ultilizarea unei platforme online, randomizat.

Secțiunea 6. Premiul tombolei

Premiul cel Mare – 1 x Cununie in aer liber in cadrul Palatului Brukenthal Avrig

10 x Butelie de vin Domeniul Apoldium

10 x Butelie de vin Domeniul Cricova

5 x DBL Deluxe

5 x Voucher Restaurant in valoare de 100 RON

10 x Voucher Restaurant in valoare de 50 RON 

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Castigatorul marelui premiu va fi extras in ultima zi de targ, 6 Noiembrie 2022, live in cadrul targului. Videoclipul va fi postat ulterior pe paginile de Facebook/ Instagram.

Castigatorii celorlalte premii vor fi extrasi folosind o platforma online de extragerea randomizata a castigatorilor, ulterior aceastia vor fi anuntati pe paginile de Facebook/Instagram. 

In cazul in care numarul de participanti la tombola este mai mic de 15 participanti, se va acorda premiul cel mare si se va extrage randomizat cate un singur castigator pentru unul dintre premiile – DBL Deluxe, Voucher restaurant 50 RON, Voucher restaurant 100 RON, restul participantilor vor primi drept multumire pentru participarea la tombola cate o butelie de vin Domeniul Apoldium/Domeniul Cricova. 

Secțiunea 8. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 6 noiembrie 2022, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 9. Regulamentul tombolei

Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Palatul Brukenthal Avrig.

Secțiunea 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

SC Klingeis Consulting SRL

Toamnă barocă

Pregătiri pentru Festivalul “Toamnă barocă la Palatul Brukenthal Avrig”

În perioada 1 septembrie – 15 octombrie, frumosul complex ce a constituit Reşedinţa de vară a baronului Samuel von Brukenthal va fi gazda Festivalului „Toamnă barocă la Palatul Brukenthal Avrig”, un proiect ce va asigura cadrul necesar şi potrivit pentru derularea mai multor evenimente artistice şi culinare.
Prima mare şi importantă acţiune ce se va desfăşura în cadrul festivalului este „Sărbătoarea toamnei – sezonul cartofului”, o pledoarie pentru recolta adunată de gospodari în acest anotimp, în special pentru „pâinea săracilor” – cartof, ingredient de bază pentru alimentaţia celei mai importante părţi a populaţiei globului. (Cartoful a fost în prim-planul multor evenimente organizate în ultimii ani la Palatul Brukenthal Avrig.)
Conform dovezilor istorice, în urmă cu aproximativ un sfert de mileniu, fostul guvernator al Transilvaniei, baronul Samuel von Brukenthal, ar fi adus şi cultivat, pentru prima dată în această regiune, cartofi. De aici, cartoful s-a răspândit în regiune şi în Transilvania, a devenit emblematic şi a adus beneficii multiple pentru viaţa de zi cu zi a locuitorilor de aici. Ca urmare, o asemenea dovadă istorică trebuia evocată şi păstrată în memoria colectivă, astfel că actualii administratori ai complexului baroc avrigean s-au gândit să marcheze cum se cuvine acest eveniment, printr-un festival gastronomico – culinar.
În acest sens, reprezentanţii restaurantului Edenul Transilvaniei (Palatul Brukenthal Avrig) au pregătit o versiune nouă a meniului, cu multe preparate bazate pe cartof, astfel încât pasionaţii de mâncare gustoasă, românească sau specialităţi din bucătăria internaţională, să se simtă răsfăţaţi atunci când sunt oaspeţii acestui loc. Dintre preparatele ce se vor regăsi în meniul special nu lipsesc Cartofii mexicani umpluţi cu carne tocată de vită şi sos picant, Cartofii Jack Potatoes umpluţi cu şuncă şi caşcaval, Gnochi cu sos spanac şi nuci, Cartofi la cuptor cu sos de smântână şi usturoi, Patoul mixt de cartofi (Mexican, Jack Potatoes, Cartofi la cuptor si Gnocchi) etc.
Gurmanzii vor putea rezista cu greu “ispitelor” propuse de responsabilii restaurantului, iar berea locală sau germană, muzica live, concursurile şi surprizele vor completa frumos “tabloul” unei incursiuni din cele mai plăcute într-un loc încărcat de istorie şi frumos.
Cei ce doresc informaţii suplimentare sau rezervări, pot telefona la numărul 0726234417, pot accesa pagina de facebook a Palatului Brukenthal Avrig, sau pot trimite email, la adresa: office@palatulbrukenthalavrig.ro.