Blog

REGULAMENT TOMBOLA

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

SC KLINGEIS CONSULTING SRL, cu sediul Avrig, str. Gheorghe Lazar, nr.39, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J32/1751/2006 , cod unic de inregistrare RO 19232087, telefon 0726234417.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfasura in cadrul Targului de Nunti al Palatului Brukenthal, editia de primavara , 4-5 martie 2023.

Orice înscriere efectuată după data de  5 martie 2023 ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Participantii la targ se pot inscrie la tombola prin achizitionarea unui tichet in valoare de 20 RON. Dupa achizitionarea tichetului si completarea acestuia, participantul este automat inscris la tombola.  Participantii răspund de corectitudinea datelor completate pe tichetul de participare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, SC Klingeis Consulting SRL garantează participanților la tombolă :

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail office@palatulbrukenthalavrig.ro .

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii la Targul de Nunti se vor putea inscrie la ,iar extragerea celor 3 premii v-a avea loc live in ultima zi de targ (05.03.2023)

Secțiunea 6. Premiul tombolei

Premiul cel Mare – 1 x Cununie in aer liber in cadrul Palatului Brukenthal Avrig

Premiul doi:3 vouchere cadou pentru trei cupluri in valoare de 500 de ron oferite de Natty Delice.

Premiul trei:Videobooth oferit de Nunta Sibiu .

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 5 martie 2023 ora 2023 , și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 8. Regulamentul tombolei

Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Palatul Brukenthal Avrig.

Secțiunea 9. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

SC Klingeis Consulting SRL

REGULAMENT TOMBOLA

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

SC KLINGEIS CONSULTING SRL, cu sediul Avrig, str. Gheorghe Lazar, nr.39, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J32/1751/2006 , cod unic de inregistrare RO 19232087, telefon 0726234417.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfasura in cadrul Targului de Nunti al Palatului Brukenthal, editia de toamna, 5-6 Noiembrie 2022. 

Orice înscriere efectuată după data de 6 noiembrie 2022 ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Participantii la targ se pot inscrie la tombola prin achizitionarea unui tichet in valoare de 20 RON. Dupa achizitionarea tichetului si completarea acestuia, participantul este automat inscris la tombola.  Participantii răspund de corectitudinea datelor completate pe tichetul de participare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, SC Klingeis Consulting SRL garantează participanților la tombolă :

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail office@palatulbrukenthalavrig.ro .

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii la Targul de Nunti se vor putea inscrie la tombola prin achizitionarea si completarea unui tichet in valoare de 20 RON. Ulterior, castigatorul premiului cel mare se va anunta in ultima zi de Targ, 6 Noiembrie 2022, extragerea pentru acesta facandu-se live in cadrului targului. Castigatorii celorlalte premii vor fi anuntati pe Facebook/ Instagram ( Palatul Brukenthal Avrig/ palatulbrukenthal) si vor fi extrasi prin ultilizarea unei platforme online, randomizat.

Secțiunea 6. Premiul tombolei

Premiul cel Mare – 1 x Cununie in aer liber in cadrul Palatului Brukenthal Avrig

10 x Butelie de vin Domeniul Apoldium

10 x Butelie de vin Domeniul Cricova

5 x DBL Deluxe

5 x Voucher Restaurant in valoare de 100 RON

10 x Voucher Restaurant in valoare de 50 RON 

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Castigatorul marelui premiu va fi extras in ultima zi de targ, 6 Noiembrie 2022, live in cadrul targului. Videoclipul va fi postat ulterior pe paginile de Facebook/ Instagram.

Castigatorii celorlalte premii vor fi extrasi folosind o platforma online de extragerea randomizata a castigatorilor, ulterior aceastia vor fi anuntati pe paginile de Facebook/Instagram. 

In cazul in care numarul de participanti la tombola este mai mic de 15 participanti, se va acorda premiul cel mare si se va extrage randomizat cate un singur castigator pentru unul dintre premiile – DBL Deluxe, Voucher restaurant 50 RON, Voucher restaurant 100 RON, restul participantilor vor primi drept multumire pentru participarea la tombola cate o butelie de vin Domeniul Apoldium/Domeniul Cricova. 

Secțiunea 8. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 6 noiembrie 2022, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 9. Regulamentul tombolei

Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Palatul Brukenthal Avrig.

Secțiunea 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

SC Klingeis Consulting SRL

Oferta Craciun 2022

Craciun de poveste!

Palatul Brukenthal din Avrig constituie un cadru de poveste, unde Craciunul alaturi de cei dragi incalzeste sufletele tuturor. Patura de zapada care mangaie bland pamantul in timpul anotimpului de iarna, in contrast cu lumina calda a semineului din Oranjerie, creeaza un tablou memorabil pentru toti oaspetii care ii calca pragul in ajun de sarbatoare.

Oferta Revelion 2023 la Palatul Brukenthal

Revelion la Palatul Brukenthal

La trecerea dintre ani, va invitam sa petreceti alaturi de noi intr-un cadru de poveste, demn de un eveniment despre care veti povesti tot anul. In asa-numitul „Eden transilvanean” veti avea parte de clipe de neuitat si veti simti amprenta istorica a palatului, fiind inconjurati de frumusetea gradinilor lui Brukenthal si imbiati de aromele delicioaselor preparate culinare, create special pentru deliciul clipelor de mai tarziu.

Toamnă barocă

Pregătiri pentru Festivalul “Toamnă barocă la Palatul Brukenthal Avrig”

În perioada 1 septembrie – 15 octombrie, frumosul complex ce a constituit Reşedinţa de vară a baronului Samuel von Brukenthal va fi gazda Festivalului „Toamnă barocă la Palatul Brukenthal Avrig”, un proiect ce va asigura cadrul necesar şi potrivit pentru derularea mai multor evenimente artistice şi culinare.
Prima mare şi importantă acţiune ce se va desfăşura în cadrul festivalului este „Sărbătoarea toamnei – sezonul cartofului”, o pledoarie pentru recolta adunată de gospodari în acest anotimp, în special pentru „pâinea săracilor” – cartof, ingredient de bază pentru alimentaţia celei mai importante părţi a populaţiei globului. (Cartoful a fost în prim-planul multor evenimente organizate în ultimii ani la Palatul Brukenthal Avrig.)
Conform dovezilor istorice, în urmă cu aproximativ un sfert de mileniu, fostul guvernator al Transilvaniei, baronul Samuel von Brukenthal, ar fi adus şi cultivat, pentru prima dată în această regiune, cartofi. De aici, cartoful s-a răspândit în regiune şi în Transilvania, a devenit emblematic şi a adus beneficii multiple pentru viaţa de zi cu zi a locuitorilor de aici. Ca urmare, o asemenea dovadă istorică trebuia evocată şi păstrată în memoria colectivă, astfel că actualii administratori ai complexului baroc avrigean s-au gândit să marcheze cum se cuvine acest eveniment, printr-un festival gastronomico – culinar.
În acest sens, reprezentanţii restaurantului Edenul Transilvaniei (Palatul Brukenthal Avrig) au pregătit o versiune nouă a meniului, cu multe preparate bazate pe cartof, astfel încât pasionaţii de mâncare gustoasă, românească sau specialităţi din bucătăria internaţională, să se simtă răsfăţaţi atunci când sunt oaspeţii acestui loc. Dintre preparatele ce se vor regăsi în meniul special nu lipsesc Cartofii mexicani umpluţi cu carne tocată de vită şi sos picant, Cartofii Jack Potatoes umpluţi cu şuncă şi caşcaval, Gnochi cu sos spanac şi nuci, Cartofi la cuptor cu sos de smântână şi usturoi, Patoul mixt de cartofi (Mexican, Jack Potatoes, Cartofi la cuptor si Gnocchi) etc.
Gurmanzii vor putea rezista cu greu “ispitelor” propuse de responsabilii restaurantului, iar berea locală sau germană, muzica live, concursurile şi surprizele vor completa frumos “tabloul” unei incursiuni din cele mai plăcute într-un loc încărcat de istorie şi frumos.
Cei ce doresc informaţii suplimentare sau rezervări, pot telefona la numărul 0726234417, pot accesa pagina de facebook a Palatului Brukenthal Avrig, sau pot trimite email, la adresa: office@palatulbrukenthalavrig.ro.

Sarbatorile de toamna

În perioada următoare (18 septembrie – 18 octombrie), la Palatul Brukenthal din Avrig vor fi organizate Sărbătorile Toamnei, adevărate provocări la distracţie, mâncare bună, atmosferă frumoasă, încărcată de savorile şi culorile toamnei şi cele mai potrivite băuturi pentru gusturile fiecărui vizitator.

Pregătirile pentru stabilirea programului complet şi amenajarea domeniului sunt în plină desfăşurare, cele mai importante lucrări fiind executate în zona restaurantului Edenul Transilvaniei, unde oaspeţii vor petrece, cu siguranţă, cea mai mare parte a timpului. Terasa restaurantului a fost decorată şi amenajată în ton cu anotimpul, cu elemente naturale, rustice şi obiecte inspirate din obiceiurile, meşteşugurile şi tradiţiile specifice acestei perioade. Nu lipsesc binecunoscuţii dovleci, baloţii de paie, teascul şi zdrobitorul de struguri, dar nici alte elemente ce ne trimit spre recoltele toamnei, spre culorile şi frumuseţea anotimpului, toate acestea aducând un plus de farmec acestui loc încărcat de istorie şi civilizaţie.

La Sărbătorile Toamnei găzduite de Palatul Brukenthal Avrig cei mai răsfăţaţi vor fi gurmanzii de toate vârtele, responsabilii complexului fiind pregătiţi cu un meniul special dedicat anotimpului, multe preparate de sezon, dar şi deja faimoasele feluri de mâncare aflate de mulţi ani în oferta acestui loc. Din meniul special de toamnă nu vor lipsi legumele gătite pe plita încinsă, purcelul şi berbecuţul la proţap, specialităţile din vânat etc. Toate aceste bunătăţi, dar şi multe altele, vor fi inspirat completate cu programe muzicale live, degustări de vin şi diverse concursuri cu premii.

Cum se întâmplă în mod normal la orice sărbătoare, şi aici mâncarea va fi stropită cu bere din belşug, vin de cea mai bună calitate şi alte băuturi alcoolice şi nealcoolice.

La Palatul Brukenthal Avrig, se încing plitele şi grătarele şi se dă startul Sărbătorilor Toamnei!

Luna de evenimente pregătită la fosta resedinţă de vară a baronului Samuel von Brukenthal se desfăşoară sub tema „Brukenthalfest” şi este prilejuită de aniversarea a 300 de ani de la naşterea fostului guvernator al Transilvaniei.

Cei ce doresc informaţii suplimentare sau rezervări, pot telefona la numărul 0726234417, pot accesa pagina de facebook a Palatului Brukenthal Avrig, sau pot trimite email, la adresa: office@palatulbrukenthalavrig.ro. Ia decizia corecta.

[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail”]

Meniu Sfantul Valentin

[pdf-embedder url=”https://palatulbrukenthalavrig.local.ro/wp-content/uploads/2021/02/Meniu-SFANTUL-Valentin-Palat-2021-2.pdf” title=”Meniu SFANTUL Valentin Palat 2021 (2)”]

Paseste in Palatul Brukenthal

Toata lumea merita o escapada din cotidian, in care sa se bucure de vizite si atractii turistice. Ce ar fi daca urmatoarea ta evadare din jungla urbana ar avea loc pe teritoriul tarii, intr-un loc invaluit de poveste si mister? Palatul Brukenthal din Avrig este exact oaza de liniste si relaxare de care tu si familia ta aveti nevoie. Amplasat in inima Transilvaniei, Palatul isi ridica semet fruntea dintre dealurile care abunda de vegetatie, si invita, an de an, turistii sa ii descopere secretele. Paseste in Palatul Brukenthal din Avrig, si lasa-te fermecat de fiecare coltisor!

Scurt istoric

Construit acum 300 de ani de catre baronul Samuel von Brukenthal, Palatul Brukenthal reprezinta una dintre cele mai impozante cladiri in stil baroc de pe teritoriul Romaniei. Denumit si Micul Schonbrunn, datorita asemenarii izbitoare cu Palatul Schonbrunn din Viena, Palatul Brukenthal a fost initial resedinta de vara a baronului, domeniile bohotin. Constructia a fost detinuta de catre familia Brukenthal pana in anul 1872, ca mai apoi sa treaca prin mainile mai multor proprietari.

 Cazarea la Palat

In prezent, complexul Brukenthal functioneaza in regim hotelier, astfel ca poti inchiria o camera impreuna cu familia, atunci cand te hotarasti sa dai o fuga pana in Avrig. In functie de preferinte, exista diverse tipuri de cazari:

  • Camere de oaspeti – cazarea in Oranjerie iti pune la dispozitie camere duble, amenajate intr-un stil modern. Acestea includ toate facilitatile de care ai nevoie pentru ca vacanta ta sa fie una perfecta. Camerele sunt dotate cu televizor si conexiune la internet.
  • Camere VIP – camerele VIP, opt la numar, dispun de o amenajare moderna, si paturi duble pentru un confort sporit. Mai mult, fiecare incapere prezinta baie proprie, cu dus, televizor, cat si internet wireless gartuit.
  • Apartament – apartamentul este optiunea ideala atunci cand te pornesti la drum alaturi de mai multe persoane. Acesta include un dormitor cu pat dublu, o camera de zi, cu canapea extensibila, cat si o bucatarie, si o baie cu cada. Totodata, ferestrele apartamentului iti dezvaluie o priveliste unica, asupra gradinii englezesti si gradinii olandeze. 

Restaurantul in ambianta baroca

Restaurantul din incinta Oranjeriei iti va delecta atat papilele gustative, cat si privirea. Invaluit intr-o atmosfera romantica specifica, redata de privelistea unica inspre gradina in stil barod, restaurantul este pregatit la orice ora sa primeasca musafiri. Preparatele respecta cele mai inalte standarde, fiind imbunatatite si schimbate in fiecare sezon. Mai mult, in functie de eveniment sau ocazie, meniurile pot fi personalizate dupa bunul plac.

Conform ocaziei, poti opta pentru:

  • Meniu Banchet – include aperitiv, fel principal, desert, bauturi, cat si servicii extra, la cerere. Toate preparatele sunt pregatite proaspat, cu o atentie deosebita la detalii
  • Meniu Brunch – poate include atat bine cunoscutele preparate traditionale romanesti, cat si feluri de mancare elegante, cu un touch fresh si actual.
  • Meniu Candle light – un meniu select, este extrem de potrivit pentru a compune o cina romantica, la lumina lumanarilor. Daca doresti sa iti rasfeti persoana iubita, acesta ar putea fi cadrul ideal.

Palatul Brukenthal din Avrig poate fi exact ceea ce cauti, atunci cand te hotarasti sa iti iei o vacanta de la grijile cotidiene. Aventureaza-te pe taramurile Transilvaniei, si bucura-te de tot ce are locul de oferit. Iti promitem ca vei decide extrem de rapid sa te intorci si a doua oara.

Articol scris de https://www.bejereanucristian.ro/

Palatul Brukenthal, un bun dat peste veacuri

Toamna se apropie cu pasi repezi si dacă nu ai facut-o pana acum, inca mai ai timp sa-ti programezi o vacanta in zonele pitoresti din România. Tu poti rezista bucuriei de a privi coloristica de poveste a peisajelor tomnatice si a zilelor cu soare fix atat cat trebuie? 

Daca nu te poti hotari intre un city break intr-un oras plin de viata sau un weekend linistit petrecut intr-o zona cu multa natura, iti oferim o a treia varianta. Se spune că atunci cand doi se cearta, al treilea castiga, nu? 

Ce-ar fi sa respiri un aer medieval si totusi sa te bucuri de cateva facilitati moderne la Palatul Brukenthal din Avrig? 

Pentru pasionatii de istorie sau pentru impatimitii povestilor, vom prezenta in continuare cateva aspecte despre viata de odinioara a palatului Brukenthal din Avrig si vom arunca o scurta privire la activitatea celui ce a adus prestigiul locului, Baronul Samuel Von Brukenthal, (mai ales ca in curand se vor aniversa 300 de ani de la nasterea acestuia) 

Edenul din Transilvania

Despre frumusetea orasului Sibiu, ce transcende secole intregi de civilizatie, s-a dus vestea in toata Europa. In apropierea Sibiului, insa, mai exista un loc ce pastreaza inca ecourile unor vremuri glorioase, pline de domnite elegante si de petreceri fastuoase si opulente. 

Palatul Brukenthal din Avrig, supranumit și „Edenul din Transilvania” a fost in timpuri demult apuse, resedinta de vara a baronului Samuel Von Brukenthal, guvernatorul Principatelor Transilvaniei de la sfarsitul secolului 18. 

Odinioară, aici puteau fi admirate plante exotice rare precum aloe, lamai, portocali, ananasi, curmali, smochini sau chiar plante de cafea. Se cultivau peste 100 de soiuri diferite de piersici peri sau meri, unele dintre ele fiind aduse in premiera in regiunea Transilvaniei.

Se spune ca atractia principala era o specie de cactus ce inflorea o singura data pe an, pe nume Regina Noptii. Momentul era de obicei sarbatorit printr-o receptie impresionanta, oferita oaspetilor de seama, mesele imbelsugate fiind pregatite cu legume si fructe obtinute chiar de pe aceasta proprietate.

Tot in acea perioada, parcul era strabatut de o retea de parauri care alimenta fantanile arteziene si jocurile de apa. Legendele locului spun ca aici se relaxau distinsii oaspeti ai baronului, ascultand muzica, participand la seratele si recepțiile oferite in cinstea lor, admirand florile, copacii si plantele aromatice ce cresteau in gradinile luxuriante. Bogatii vremurilor jucau sah sau trick-track, un fel de joc de table, iar la fiecare serata si receptie, baronul obisnuia sa organizeze si focuri de artificii.

Daca te hotarasti sa petreci o zi sau chiar un weekend in atmosfera de basm a palatului, cu siguranta te va incanta garderoba pusa la dispozitie. Te poti costuma cu hainele specifice acelor vremuri si sa intri cu adevarat in pielea unei domnite elegante sau a unui june galant. Totodata, amatorii de distractie au aici la dispozitie un cort special pentru organizarea de evenimente festive.

Hrana atat pentru suflet, cat si pentru trup

Putini stiu despre pasiunea baronului Brukenthal pentru agricultura si zootehnie. Lui ii datoram cultura cartofului si cultivarea trestiei de zahar si a trifoiul in Ardeal. Dincolo de pasiunea sa pentru frumos si pentru plantele exotice, intentia baronului a fost si cea de a stimula agricultura si de a imbunatati conditiile de viata pentru populatie. 

Astfel, aducand noi rase de animale si specii de legume si fructe din toata lumea, baronul Brukenthal a pus bazele unui model evoluat de agricultura, care a contribuit la cresterea prestigiului regiunii.

In prezent, oaspetii palatului se pot delecta cu preparate ce pastreaza cat mai mult din gustul traditional, precum supa cremă de cartofi cu sos de hrean si clatitele cu compozitie de cartof ras cu sos de miere.  

Insa Oranjeria, locul care acum deserveste drept hotel si restaurant, a fost initial o sera unde baronul crestea peste 1000 de lamai si portocali. Aspectul sau medieval dar totusi modern a fost dobandit abia in 2012, dupa renovare si restaurare. 

Raiul indragostitilor

O serie de povesti locale ce s-au transmis de la o generatie la alta spun ca arborii seculari din gradina au fost, de-a lungul timpului, martorii mai multor povesti de iubire. Asta pentru ca in apropierea palatului exista o gara ce in trecut a fost intens tranzitata.

Se spune ca oamenii ce erau in trecere prin zona si zaboveau cateva zile sa admire celebrele gradini, legau din cand in cand si prietenii romantice, desfatate cu vorbe de alint in preajma arborilor ce serveau drept paravan. 

Legenda sau nu, vestea romantismului locului s-a raspandit si tot mai multe cupluri aleg palatul Brukenthal drept locul ideal de a-si pecetlui iubirea. Si cum acest eveniment nu poate trece fara a respecta macar o traditie aducatoare de noroc, mirii trebuie sa arunce doi banuti in Fantana Sanatatii in momentul in care se casatoresc si apoi sa-si puna o dorinta. Sa le fie de bine in viata si in relatie. 

Chiar daca palatul nu mai are verva perioadei medievale, ramane totusi o destinatie ce merita vizita si vazuta macar pentru farmecul de odinioara si a faimei baronului Brukental.  

Ce vizitam in Transilvania? – 4 obiective turistice de poveste

Fiecare tinut, oras, sau loc, vine la pachet cu diverse frumuseti si cate un strop de magie, calitati care atrag anual mii de turisti pentru a le trece pragul. Daca inca nu ai avut ocazia sau curajul de a ajunge in inima tarii, astazi iti vom povesti despre 4 obiective turistice de poveste, pe care sa le vizitezi, atunci cand treci prin Transilvania. 

Transfagarasanul

Transfagarasanul a fost construit intre anii 1970 si 1974, in timpul conducerii lui Nicolae Ceausescu, in timpul invaziei Cehoslovaciei, din 1968, desi existau planuri pentru un astfel de drum inca din 1960. Transfagarasanul are o lungime de 151 kilometri, si treaverseaza Muntii Fagaras. Denumit si DN7C, partea cea mai inalta a drumului este deschisa circulatiei doar in perioada 30 iunie – 1 noiembrie, deoarece nu poate fi deszapezita pe timpul iernii, si pentru a evita pericolul avalanselor. Transfagarasanul reprezinta o experienta unica, oferind o panorama inedita asupra muntilor si peisajului natural al Muntilor Fagaras.

Castelul de Lut Valea Zanelor

In anul 2014, doi soti au dorit sa evadeze din peisajul urban, pentru a incepe o viata mai linistita, in sanul naturii. Astfel a inceput constructia Castelului de Lut Valea Zanelor, situat la poalele Muntilor Fagaras, in localitatea Porumbacu de Sus, din judetul Sibiu, care aduna anual mii de vizitatori, dornici de a-si delecta privirile cu o constructie unica, din punct de vedere arhitectural. Constructia cuprinde castelul, cu 10 camere in care se pot caza turistii, un restaurant, un magazin de suveniruri, locuri de joaca pentru copii, si diverse activitati destinate vizitatorilor. Castelul de Lut Valea Zanelor este un loc de poveste, atat pentru adulti, cat si pentru copii, care merita vizitat cel putin o data in viata.

Palatul Brukenthal din Avrig

Construit de catre Samuel von Brukenthal, in anul 1771, palatul se ridica semet la poalele Muntilor Fagaras, pe Valea Oltului. Cu un aspect in stil baroc, asemanatorul Palatului Schonbrunn, Palatul Brukenthal din Avrig vrajeste anual oameni dornici de a descoperi bijuterii arhitecturale presarate pe teritoriul tarii. Pentru un sejur de liniste si armonie, inconjurat de sunetele naturii, poti opta pentru una dintre camerele disponibile, in incinta cladirii. Totodata, Palatul Brukenthal gazduieste evenimente publice sau private, la cerere. Unul dintre evenimentele notabile recent desfasurate este festivalul de moda Finest Fashion Fest, organizat in gradina palatului.

Orasul Sibiu

Municipiul de resedinta al Transilvaniei, Sibiu este un oras situat in inima tarii, denumit in anul 2007 Capitala Culturala Europeana, alaturi de orasul Luxemburg. Sibiul in sine reprezinta un centru de atractie pentru turistii din intreaga lume, cu diverse monumente sau locatii demne de vizitat, precum Turnul Sfatului, Muzeul Brukenthal, Gradina Zoologica, Podul Minciunilor, sau Statiunea Paltinis. Sibiul este un loc usor de indragit, datorita arhitecturii spectaculoase, cat si a localnicilor extrem de prietenosi si primitori.

Palatul Brukenthal din Avrig are intotdeauna usile deschise pentru curiosii care vor sa ii descopere povestea si secretele. Intra pe site si rezerva o camera pe gustul tau. Arunca o privire si pe ofertele noastre pentru Craciun 2020 si Revelion 2021 si fa-ti planuri din timp!

Articol scris de Bejereanu Cristian